Informasjon om bidrag fra eier

Norsk oversettelse

Brukes for å registrere opplysninger om objektet fra tidligere eier. Se gruppen Bruk av samlinger for informasjon om selve prosessen, og link gjennom enheten Bruk av objekt – referansenummer.

Informasjonsenheter:

  • Eiers personlige erfaring
  • Eiers personlige tilbakemelding
  • Eiers referanse
  • Eiers bidrag – merknad