Erbjudet pris – objekt

Svensk översättning

Erbjudet pris – objekt

Definition

Pris för ett objekt som föreslås för försäljning till organisationen.

Registrering

Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta till lokal valuta genom att använda växlingskursen vid förvärvstillfället. Använd Förvärv – kommentar för att registrera uppgifter om icke-lokal valuta som erbjudits.

Exempel

750,00

Använd

Ett objekt kan bara ha ett registrerat Erbjudet pris – objekt registrerat samtidigt.

Informationsgrupp

Information om förvärv

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet