Objektnummer

Svensk översättning

Objektnummer

Definition

Ett unikt nummer som identifierar ett objekt eller prov, inklusive eventuella separat delar.

Registrering

Följande bör övervägas när ett objekt tilldelas ett Objektnummer:

Använd endast ett enskilt nummer för att beskriva en objektgrupp om antalet är för stort för att numrera individuellt. Antingen samlade i en behållare eller separat redovisade som en låda med skärvor eller ett arkeologiskt fynd- och dokumentationsmaterial.

Inkludera inte några klassificeringskomponenter i numret då dessa kan ändras.

Undvik komponenter med bokstäver.

Exempel

1992.1234; 1992.12.1

Använd

Tilldela ett unikt Objektnummer till varje separat eller löstagbar del av ett objekt.

Informationsgrupp

Information om identifiering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet