Benämning på objekt

Svensk översättning

Benämning på objekt

Definition

En beskrivning av ett objekts form, funktion eller typ.

Registrering

Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla.

Benämning på objekt kan vara ett vanligt namn eller en klassificering av ett objekt uttryckt i text eller som kod. Genom att använda vidare termer i ett klassificeringssystem kan objektet klassificeras till att höra till en särskild grupp eller kategori av objekt.

Ett objekt kan benämnas på en mycket specifik eller generell nivå till exempel mugg/drickkärl/behållare/inhemsk artefakt. Samma objekt kan också benämnas på flera olika sätt beroende på kontext till exempel mugg/minnesföremål/designad kruka. Av denna anledningen är det ofta nödvändigt att registrera mer än ett Benämning på objekt.

Använd Kort beskrivning för att registrera en mening som beskriver ett objekt mer fullständigt. Använd Titel för att registrera sakord för ett specifikt objekt eller en grupp av objekt. Använd Innehåll/motiv för att beskriva något som är avbildat eller beskrivet genom ett objekt.

Exempel

kanna; Windsorfåtölj; palaeoniscum freieslebeni; fossil; rhenium; 1.56 bandinspelad intervju; målning; modell; öre; gryn, mynt

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om identifiering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust