Typ av benämning på objekt

Svensk översättning

Typ av benämning på objekt

Definition

Typen av Benämning på objekt.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

typologisk; enkel; klassificerad; taxonomisk; valör

Använd

Registrera endast en gång för ett Benämning på objekt.

Informationsgrupp

Information om identifiering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet