Betegnelse - type

Norsk oversettelse

Betegnelse – type

Definisjon

Typen av objektnavn som er registrert.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

typologisk; enkel; klassifisert; taksonomisk; trossamfunn

Bruk

Registrer kun én gang for en Betegnelse.

Gruppe

Objektidentifisering

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd