Objectnaam - Type

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Objectnaam – Type

Definitie

Het type Objectnaam dat is vastgelegd.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

typologisch; eenvoudig; geclassificeerd; taxonomisch

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke Objectnaam.

Informatiegroep

Objectidentificatie

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO