Benämning på objekt/titel – språk

Svensk översättning

Benämning på objekt/titel – språk

Definition

Språket för en Benämning på objekt, Annan benämning eller Titel som tilldelats ett objekt.

Registrering

Använd en enskild term med skiljetecken endast om det ingår i det verkliga namnet. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

fransk; tysk

Använd

Registrera endast en gång för en Benämning på objekt, Annan benämning eller Titel.

Informationsgrupp

Information om identifiering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet