Betegnelse/tittel - språk

Norsk oversettelse

Betegnelse/tittel – språk

Definisjon

Språket som benyttes i Betegnelse, Alternativt navn eller Tittel.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep. Tegnsetting skal bare brukes der hvor tegnet utgjør en del av navnet, og stor forbokstav brukes bare ved egennavn. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

fransk; tysk

Bruk

Registrer kun én gang for en Betegnelse, Alternativt navn eller en Tittel.

Gruppe

Objektidentifisering

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd