Objectnaam/titel - Taal

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Objectnaam/titel – Taal

Definitie

De taal die wordt gebruikt voor de Objectnaam, Andere naam of Titel die aan een object is gegeven.

Invulinstructies

Gebruik één term. Gebruik alleen hoofdletters en leestekens als die deel uitmaken van de naam. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

Frans; Duits; Fries

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke Objectnaam, Andere naam en Titel.

Informatiegroep

Objectidentificatie

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO