Benämning på objekt – kommentar

Svensk översättning

Benämning på objekt – kommentar

Definition

Ytterligare information om Benämning på objekt.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Detta kan vara en beskrivning av en benämning på ett objekt för att förklarar ytterligare eller undvika tvetydighet.

Exempel

Utrustning, inklusive pinnar eller block som används för att applicera smörjmedel.

Använd

Registrera endast en gång för en Benämning på objekt.

Informationsgrupp

Information om identifiering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet