Betegnelse - merknad

Norsk oversettelse

Betegnelse – merknad

Definisjon

Utfyllende informasjon om objektnavnet.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting. Dette kan være en utdypning av objektnavnet som er brukt for å tydeliggjøre betegnelsen og unngå tvetydigheter.

Eksempler

Verktøy, inkludert ulikt utstyr til polering.

Bruk

Registrer kun én gang for en Betegnelse.

Gruppe

Objektidentifisering

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd