Benämning på objekt – nivå

Svensk översättning

Benämning på objekt – nivå

Definition

Ett uttalande om positionen för Benämning på objekt i ett klassificeringsschema.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

nivå 1; kön; art; klass, grupp, undergrupp

Använd

Registrera endast en gång för en Benämning på objekt.

Informationsgrupp

Information om identifiering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet