Benämning av objekt – förekomst

Svensk översättning

Benämning av objekt – förekomst

Definition

Ett uttalande om status för ett Benämning på objekt.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

nuvarande; föråldrad

Använd

Registrera endast en gång för en Benämning på objekt.

Informationsgrupp

Information om identifiering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust