Objektets historik – kommentar

Svensk översättning

Objektets historik – kommentar

Definition

Ett objekts historik, inklusive produktion, ägare, försäljare och de omständigheter som hör till detta. Registrera den information som inte har registrerats någon annanstans här. Använd fastlagen terminologi.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Beskriv information som: Varför ett objekt producerades; Vem som producerade det; Vem som ägde det, sålde det och varför; Individer som använde ett objekt och i vilket syfte; Var ett objekt har varit.

Exempel

Denna sångsvan häckade vid sjön Fryken i sex år med samma partner. Den sågs 1986 vid Fryksta utan partner. Ett år senare hade den inte parat sig och verkade vara sjuk. Den sköts av skogvaktaren.

Detta skåp tillhörde Elisabeth Dashwood, som var den äldsta dottern till Sir James Dashwood. Hon var baronessa och byggde Kirklington Park i Oxon. Hon gifte sig med George Montague.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet