Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning

Svensk översättning

Används för att registrera aspekter kring ett objekts tillstånd eller tekniska bedömning. Se Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning för aspekter kring processen och länka genom att använda Referensnummer för tillståndskontroll/teknisk bedömning.

Informationsenheter:

 • Fara
  • Fara – datum
  • Fara – kommentar
 • Helhetsgrad
  • Helhetsgrad – datum
  • Helhetsgrad – kommentar
 • Klimat- och miljöförhållanden – kommentar
  • Klimat- och miljöförhållanden – datum för kommentar
 • Konservering – prioritering för åtgärd
 • Nästa tillståndskontroll/bedömning – datum
 • Teknisk bedömning
  • Teknisk bedömning – datum
 • Tillstånd
  • Tillstånd – datum
  • Tillstånd – kommentar

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet