Objektkomponent – information

Svensk översättning

Objektkomponent – information

Definition

Den informationsenhet som beskriver en Objektkomponent – namn.

Registrering

Använd enskilda termer utan skiljetecken för att namnge den informationsenhet som beskriver Objektkomponent – namn. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

Person som producerat objektet; Material; Teknik

Använd

Så många gånger som behövs för en Objektkomponent – namn. Systemet måste koppla ihop de informationsenheter som är specificerade med Objektkomponent – namn.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet