Granskning av objekt – resultat

Svensk översättning

Granskning av objekt – resultat

Definition

Resultatet av en objektgranskning.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

närvarande; försvunnen; förlorad

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle. Varje Granskning av objekt – resultat relateras med ett Granskning – referensnummer för att identifiera separata granskningar. Tidigare Resultat från objektgranskning kan behållas.

Informationsgrupp

Information om granskning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet