Revisjon av objekt - resultat

Norsk oversettelse

Revisjon av objekt – resultat

Definisjon

Resultatet fra revisjonen av et objekt.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

til stede; mangler; mistet

Bruk

Registrer kun én gang for hvert objekt på et gitt tidspunkt. Hver Revisjon av objekt – resultat skal knyttes til ett Revisjon – referansenummer som unikt identifiserer ulike revisjoner. Tidligere registreringer av Revisjon av objekt – resultat kan fortsatt oppbevares.

Gruppe

Objektrevisjon

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd