Objectaudit - Resultaat

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Objectaudit – Resultaat

Definitie

Het resultaat van de audit van een object.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

aanwezig; afwezig; verloren gegaan

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk object. Elk Objectaudit – Resultaat moet worden gekoppeld aan een Audit – Referentienummer dat naar afzonderlijke audits verwijst. Eerdere Objectaudit – Resultaten kunnen worden bewaard.

Informatiegroep

Objectaudit

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO