Granskning av objekt – kategori

Svensk översättning

Granskning av objekt – kategori

Definition

En kod som visar prioritering för ett objekt i granskningssyfte.

Registrering

Använd en term eller en kod. Upprätthåll en lista med standardtermer eller koder.

Exempel

2; Hög, A

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle.

Informationsgrupp

Information om granskning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet