Revisjon av objekt - kategori

Norsk oversettelse

Revisjon av objekt – kategori

Definisjon

En kode som angir prioriteringen til et objekt for revisjon

Registrering

Bruk ett enkelt begrep eller en enkelt kode. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

2; Høy; A

Bruk

Registrer kun én gang for hvert objekt på et gitt tidspunkt.

Gruppe

Objektrevisjon

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd