Nästa tillståndskontroll/bedömning – datum

Svensk översättning

Nästa tillståndskontroll/bedömning – datum

Definition

Det datum när det är dags för nästa tillståndskontroll eller tekniska undersökning.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel

08/10/1990; 06/1972; 2017-12-17

Använd

Registrera bara en gång per Tillståndskontroll/undersökning.

Informationsgrupp

Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust