Förflyttning – referensnummer

Svensk översättning

Förflyttning – referensnummer

Definition

Ett unikt identifikationsnummer för förflyttningen av ett objekt eller objektgrupp. Det ska fungera som en referens till skriftlig dokumentation från en förflyttning.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

M1993.123

Använd

Samma Förflyttning – referensnummer kan användas för ett eller flera objekt som flyttas tillsammans.

Informationsgrupp

Information om förflyttning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet