Flytting - referansenummer

Norsk oversettelse

Flytting – referansenummer

Definisjon

Et unikt nummer for flytting av et objekt eller en gruppe av objekter. Det skal også fungere som referansen til skriftlig dokumentasjon av flytting.

Registrering

Kan innbefatte: et prefiks for å skille det fra andre referansenumre, et årstall og et løpenummer.

Eksempler

F1993.123

Bruk

Det samme referansenummeret for flytting kan brukes for ett eller flere objekter som flyttes samtidig.

Gruppe

Flytting

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd