Förflyttning – syfte

Svensk översättning

Förflyttning – syfte

Definition

Anledningen till att en förflyttning skedde.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

konservering; utlån; utställning

Använd

Registrera endast en gång per objekt eller objektgrupp som förflyttas.

Informationsgrupp

Information om förflyttning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet