Förflyttning – kommentar

Svensk översättning

Förflyttning – kommentar

Definition

Ytterligare information om förflyttning av ett objekt eller objektgrupp som inte har registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Vid förflyttning bör man ta hänsyn till planerad ombyggnation.

Använd

Registrera endast en gång per förflyttning.

Informationsgrupp

Information om förflyttning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust