Förflyttning – kontaktperson

Svensk översättning

Förflyttning – kontaktperson

Definition

Personal ansvarig för ett objekt under förflyttningen.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera olika informationsenheter som till exempel efternamn och förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person.

Använd

Registrera endast en gång per förflyttning.

Informationsgrupp

Information om förflyttning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet