Flytting - kontaktperson

Norsk oversettelse

Flytting – kontaktperson

Definisjon

Medarbeider som er ansvarlig for et objekt under flyttingen.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, bl.a. et etternavn og et fornavn. Beskrivelsen av disse elementene er samlet under overskriften Person. Museet kan ha standardiserte navneformer som skal brukes.

Eksempler

Se under Person.

Bruk

Registrer kun én gang for en flytting.

Gruppe

Flytting

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd