Material – ursprung

Svensk översättning

Material – ursprung

Definition

Den geografiska naturliga hemvisten för en förekommande växt, djur eller geologiska material som antingen har använts för att tillverka ett objekt eller har användas som ett prov för sin egen skull till exempel en fyndplats för sten, ursprungsland för timmer, geologisk plats för importerad sten eller fossil. Notera att detta inte är samma sak som Produktion av objekt – plats som är den plats som originalmaterialet har modifierats av människor till ett objekt.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel ett namn på en by eller land men också steg i produktionen som associeras med en Plats x Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Plats.

Använd

Så många gånger som behövs för ett Material.

Exempel

Se under Plats.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet