Materialkomponent

Svensk översättning

Materialkomponent

Definition

En betydande komponent, inlagring eller spår i ett material som ett objekt är gjort av. Detta kan också inkludera en patina eller en korrosionsprodukt som har bildats på ett objekt och som är av så stor betydelse att det behöver dokumenteras.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer. Organisationen bör bestämma om man ska använda kemiska beteckningar eller fullständiga namn till exempel Cu eller koppar.

Exempel

härdning; kol; textil; mineraliserad

Använd

En eller flera gånger beroende på hur många materialkomponenter som behövs för att registrera ett objekt. Endast betydande objektkomponenter som har undersökts och analyserats vetenskapligt ska registreras.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet