Materialkomponent

Norsk oversettelse

Materialkomponent

Definisjon

Vesentlig bestanddel, tilsetning eller sporstoff i materialet som et objekt eller eksemplar er laget av. Dette kan også inkludere en patina eller annen rust som har utviklet seg på et objekt, og som er såpass betydelig at det krever dokumentasjon.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Hold en liste over standardiserte begrep oppdatert. Museet bør ta stilling til hvorvidt kjemiske tegn skal brukes i stedet for fulle navn, f.eks. Cu eller kobber.

Eksempler

karbon; tekstil; mineralisert; leire

Bruk

Gjenta om nødvendig flere ganger, avhengig av antallet materialkomponenter som trengs for å registrere et objekt. Bare vesentlige komponenter i objekter som har blitt vitenskapelig gransket og analysert skal registreres.

Gruppe

Objektbeskrivelse

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd