Materiaal - Component

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Materiaal – Component

Definitie

Een belangrijke component, insluitsel of spoor in het materiaal waarvan een object of specimen is gemaakt. Dit kan ook een glans- of corrosieproduct zijn dat zich op het object heeft ontwikkeld en dat van voldoende belang is om te worden gedocumenteerd.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen. De organisatie bepaalt of afkortingen dan wel volledige namen van chemische elementen gebruikt worden, bijvoorbeeld Cu of koper.

Voorbeelden

koolstof; textiel; gemineraliseerd

Gebruik

Registreer een of meer keren afhankelijk van het aantal componenten dat voor een object moet worden vastgelegd. Alleen belangrijke componenten van objecten die wetenschappelijke onderzoeken en analyses hebben ondergaan, mogen wordt vastgelegd.

Informatiegroep

Objectbeschrijving

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO