Materialkomponent – kommentar

Svensk översättning

Materialkomponent – kommentar

Definition

Att registrera ytterligare information om en Materialkomponent.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Krossat skal; oregelbunden; omfång 1-2,5 mm.

Sot från kol på nedre yttre yta.

Innehåll i patina pekar på att det varit begravt i torr miljö.

Använd

Registrera vid behov för en Materialkomponent.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet