Placering – kommentar om säkerhet

Svensk översättning

Placering – kommentar om säkerhet

Definition

Information om säkerhet vid en specifik Placering.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Lådans lock är trasigt.

Använd

Registrera endast en gång för en Placering.

Informationsgrupp

Information om placering

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet