Plassering - sikkerhetsmerknad

Norsk oversettelse

Plassering – sikkerhetsmerknad

Definisjon

Informasjon om sikringen av en bestemt plassering.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Dørlåsen er ødelagt.

Bruk

Registrer kun én gang for hver Plassering.

Gruppe

Plassering

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd