Information om placering

Svensk översättning

Det kan bli nödvändigt att använda ett antal separata informationsenheter beroende av vilken typ av placering som ska registreras.

Informationsenheter:

 • Klimat- och miljömätning – datum
 • Klimat- och miljömätning – värde
  • Klimat- och miljömätning – enhet för värde
  • Klimat- och miljömätning – kvalificerare för värde

   

 • Placering – adress
 • Placering – kommentar om förhållanden
  • Placering – datum för kommentar om förhållanden
 • Placering – kommentar om säkerhet
 • Placering – kommentar om tillgänglighet
 • Placering – referensnamn/nummer
 • Typ av klimat- och miljömätning
 • Typ av placering

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet