Placering – datum för kommentar om förhållanden

Svensk översättning

Placering – datum för kommentar om förhållanden

Definition

Det datum då en Placering – kommentar om förhållanden registrerades.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel

08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17

Använd

Registrera tillsammans med Placering – kommentar om förhållanden för att skapa en historik över förhållandena i en placering.

Informationsgrupp

Information om placering

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust