Utlån - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Använd denna process för att bedöma och hantera förfrågningar som museet får om utlån av objekt till en utställning eller för andra syften. Utlån kan vara ett bra sätt att göra samlingarna mer tillgängliga, profilera det egna museet och utöka museets nätverk.

Det här är en av de primära processerna i Spectrum.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet