Inlån - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy för inlån av objekt. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument eller utgöra en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

  • Varför kan museet vilja låna objekt?
  • Vilka juridiska och etiska frågor bör övervägas innan museet lånar objekt?
  • Vad är den kortaste respektive längsta tidsperioden för ett inlån?
  • Vem kan godkänna låneavtal när museet lånar in objekt?
  • Vad görs för att kontrollera proveniens för potentiella inlån?
  • Hur hanteras inlånade objekt om den ursprungliga långivaren inte längre kan kontaktas?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som behöver följas vid inlån av objekt. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
Det finns ett skriftligt avtal som undertecknats av museet och långivaren innan lånet inleds, med tydliga hänvisningar till den nivå på bevarandeinsatser som ska uppfyllas samt övriga villkor. Det finns formellt dokumenterat vad som överenskommits om det skulle uppstå problem under låneperioden.
Syftet med varje inlån finns tydligt angivet. Inlånade objekt används inte för annat syfte än vad som överenskommits med långivaren.
Alla inlån gäller för en bestämd tidsperiod. Inlån under längre tid kan omprövas regelbundet.Museet skapar inte framtida eftersläpningar i arbetet på grund av objekt med oklar äganderätt.
Inlånade objekt har tillräcklig försäkring eller utställningsgaranti när museet ansvarar för dem, även under transport. Värdefulla objekt kan lånas in utan oacceptabel risk. Objekt lämnas inte utan skydd under transport.
Information om det inlånade objektets tillstånd och placering hålls uppdaterad. Långivarna kan få information om klimat- och miljöförhållanden där deras objekt ställs ut.Inlånade objekt tappas inte bort när museet ansvarar för dem, vilket skulle riskerar att skada museets anseende.
Det finns skriftlig information om alla lån. Om problem uppstår när objektet lämnat museet finns information i den aktuella lånemappen.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet