Innlån - Standarden

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

Museet skal ha en policy for innlån av objekter. Dette kan enten være et eget dokument eller del av en større policy for hele samlingsutviklingen. Policyen bør uansett svare på følgende spørsmål:

  • Hvorfor ønsker museet å låne objekter?
  • Hvilke juridiske og etiske problemstillinger skal vurderes før museet låner objekter?
  • Hva er korteste og lengste låneperiode?
  • Hvem kan godkjenne låneavtaler på vegne av museet?
  • Hva skal gjøres for å kontrollere proveniensen til potensielle innlån?
  • Hvordan skal museet håndtere lånte objekter hvis den opprinnelige utlåneren ikke lenger kan kontaktes?

Museet skal også ha en skriftlig prosedyre som beskriver trinnene som skal følges ved innlån. Spectrums foreslåtte prosedyre er et godt utgangspunkt. Uansett hvordan det gjøres, skal museets prosedyre oppfylle følgende minstekrav:

Minstekrav Hvorfor er dette viktig?
Det foreligger en skriftlig avtale mellom museet og utlåner før lånet begynner, med tydelig informasjon om hvordan objektet skal ivaretas og eventuelle vilkår. Det finnes et formelt dokument som viser hva som er avtalt hvis det skulle oppstå problemer i låneperioden.
Hensikten med hvert innlån er definert. Museet benytter ikke innlånte objekter til andre formål enn det som er avtalt med utlåneren.
Alle innlån er tidsbegrenset. Innlån med lang tidsperiode kan revurderes regelmessig.Det skapes ikke fremtidig etterslep med objekter som har uklar eierstatus.
Innlånte objekter har tilstrekkelig forsikringsdekning eller garantier når de er i museets forvaring, også når de blir transportert. Museet kan låne verdifulle objekter uten en uakseptabel risiko. Objekter er dekket av forsikring eller garantier også under transport.
Museet har oppdatert informasjon om plasseringer og tilstand for de innlånte objektene. Museet kan gi utlåneren informasjon om oppbevaringsforholdene der objektene deres stilles ut.Innlånte objekter blir ikke forlagt mens de er i museets forvaring. Det kan blant annet føre til at museet mister akkreditering.
Museet har skriftlig informasjon om alle innlånte objekter. Dersom det oppstår problemer etter at et objekt har forlatt museet, finnes det informasjon i den aktuelle lånemappen.