Utlån – referensnummer

Svensk översättning

Utlån – referensnummer

Definition

Ett unikt nummer som tilldelats ett utlån av objekt till en annan organisationen. Numret ska också referera till ett ärende som innehåller all skriftlig dokumentation om utlånet.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

UL 1993.123

Använd

Samma Utlån – referensnummer kan användas för ett eller flera objekt som lånats ut tillsammans.

Informationsgrupp

Information om utlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet