Utlån - referansenummer

Norsk oversettelse

Utlån – referansenummer

Definisjon

Et unikt nummer som tildeles hvert utlån. Nummeret skal fungere som referanse til skriftlig dokumentasjon av utlånet.

Registrering

Kan innbefatte: et prefiks for å skille det fra andre referansenumre, et årstall og et løpenummer.

Eksempler

U 1993.123

Bruk

Det samme referansenummeret for utlån kan brukes for ett eller flere objekter som er lånt ut sammen.

Gruppe

Utlån

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd