Uitgaande bruikleen - Referentienummer

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Uitgaande bruikleen – Referentienummer

Definitie

Het unieke nummer dat wordt toegekend aan een bruikleen van objecten aan andere organisaties. Het nummer verwijst ook naar een dossier dat alle schriftelijke documentatie over de uitgaande bruikleen bevat.

Invulinstructies

Het nummer kan bestaan uit een volgnummer en een jaartal. Soms moet een voorloopcijfer of -letter worden toegevoegd om het van andere referentienummers te onderscheiden.

Voorbeelden

UB.2007.123

Gebruik

Gebruik dit Uitgaande bruikleen – Referentienummer voor een of meer objecten die samen in bruikleen worden gegeven.

Informatiegroep

Uitgaande bruikleen

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO