Utlån – kommentar

Svensk översättning

Utlån – kommentar

Definition

Generell information om ett utlån.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Låntagarens finansieringsmöjligheter är begränsade, eventuellt behövs en uppdelning av kostnaderna.

Använd

Registrera bara en gång per Utlån – referensnummer.

Informationsgrupp

Information om utlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet