Utlån - merknad

Norsk oversettelse

Utlån – merknad

Definisjon

Generell informasjon om et utlån.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Låntakers midler er begrenset – mulig deling av kostnader påkrevd.

Bruk

Registrer kun én gang for hvert Utlån – referansenummer.

Gruppe

Utlån

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd