Uitgaande bruikleen - Bijzonderheden

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Uitgaande bruikleen – Bijzonderheden

Definitie

Bijkomende informatie over de uitgaande bruikleen die nergens anders met behulp van standaardtermen is vastgelegd.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.

Voorbeelden

Fondsen van bruikleennemer beperkt – kostendeling misschien noodzakelijk.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk Uitgaande bruikleen – Referentienummer.

Informatiegroep

Uitgaande bruikleen

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO