Information om utlån

Svensk översättning

Används för att registrera en händelse vid utlån. Referera till de involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information om identifiering av objekt.

Informationsenheter:

 • Låntagare (Org, Per)
  • Låntagare – kontaktperson (Org, Per)
 • Speciella utlåningsvillkor
 • Status för objekt i låneprocessen
  • Status för objekt i låneprocessen – datum
 • Utlån godkänt av (Per)
  • Utlån – datum för godkännande
 • Utlån – kommentar
 • Utlån – referensnummer
 • Utlån – slutdatum
 • Utlån – startdatum

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet