Utlån – slutdatum

Svensk översättning

Utlån – slutdatum

Definition

Det datum då museet slutar att låna ut objekt.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna för ett årtal

Exempel

17/12/2017; 2018-08-04

Använd

Registrera bara en gång per Utlån – referensnummer.

Informationsgrupp

Information om utlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet