Utlån - sluttdato

Norsk oversettelse

Utlån – sluttdato

Definisjon

Datoen for når lånet av objektet avsluttes.

Registrering

Registrer alltid dag, måned og år i samme rekkefølge. Bruk alltid samme skilletegn mellom datoens ulike deler. År registreres alltid med fire siffer.

Eksempler

17.12.2017; 04-08-2018

Bruk

Registrer kun én gang for hvert Utlån – referansenummer.

Gruppe

Utlån

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd